Cảm nhận khách hàng

Cảm ơn CNX nhờ bạn mà tôi đã không phải nhổ bỏ vườn cây có múi 1 năm tuổi của tôi vì bệnh vàng lá thối rễ.

Nguyễn Nga - Ninh Bình

Tôi đã hợp tác với công ty sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty. Tôi thấy đội ngũ nhân viên làm việc rất chuyên nghiệp, hiệu quả. Rất có trách nhiệm.

Minh Thu - Phú Thọ