Trừ sâu, côn trùng

WAO cung cấp các loại vi sinh chất lượng cao để kiểm soát côn trùng gây hại: Sâu xanh, sâu tơ, sâu róm, sâu đục quả, sâu đục cành, nhện đỏ, rệp sáp.

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Hiển thị tất cả 5 kết quả