Khách hàng anh Nguyễn Thế Yên – Hàm Yên, Tuyên Quang

Đăng bởi: - 13/07/2018

Anh Nguyễn Thế Yên ở Tuyên Quang chia sẽ kinh nghiệm về bước đầu đầu chuyển đổi từ canh tác hóa học sang hữu cơ trên cây có múi. Tham khảo những khó khăn, lợi thế và chi phí khi chuyển đổi.

Anh Yên áo đen (Sđt liên hệ: 0169.685.3921 ) bên vườn cây phật thủ canh tác hữu cơ

Anh Yên chia sẽ những khó khăn cũng như chi phí trong quá trình chuyển sang canh tác hữu cơ: